• 31. listopada 2023. – rok za predaju sažetaka
  • 30. studenoga 2023. – produženi rok za predaju sažetaka
  • 15. siječnja 2024. – obavijest o (ne)prihvaćanju sažetka izlaganja na e-adresu autora
  • 30. travnja 2024. – rok za ranu uplatu kotizacije
  • 20. kolovoza 2024. – rok za kasnu uplatu kotizacije
  • 11–14. rujna 2024. – trajanje Kongresa
  • 15. prosinca 2024. – rok za predaju radova za zbornik
  • 31. ožujka 2025. – obavijest autorima o rezultatima recenzijskoga postupka
  • 30. travnja 2025. – rok za predaju konačne inačice rada za zbornik